Artykuły

/Artykuły

Czy autoplagiat jest plagiatem?

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka autoplagiatu, która koncentruje się przede wszystkim wokół sfery twórczości naukowej. Literatura przedmiotu jednoznacznie staje na stanowisku, że autoplagiat nie stanowi formy plagiatu, ale w szczególnych przypadkach może stanowić podstawę odpowiedzialności na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz [...]

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna studentów z tytułu plagiatu

Plagiat staje się z roku na rok coraz bardziej powszechny, szczególnie wśród studentów. Często jesteśmy świadkami doniesień medialnych na temat ukarania studentów z tego tytułu. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, jakie konsekwencję może przynieść takie zachowanie. Lektura niniejszego artykułu pozwoli zaznajomić się z przepisami [...]

Czy za kupno pracy dyplomowej można trafić do więzienia?

Wielu studentów sądzi, że kupno pracy dyplomowej nie rodzi żadnych konsekwencji. Ewentualnie, nieraz zastanawiamy się, co może grozić osobie, która pracę taką napisze i ją sprzeda. Wskazać należy, iż kupno pracy dyplomowej zarówno grozi nam postępowaniem dyscyplinarnym na uczelni, ale co więcej rodzi odpowiedzialność karną [...]

Odpowiedzialność za zlecenie zdania egzaminu osobie trzeciej

Studia to intensywny czas w życiu każdego kto się ich podejmie. Szereg obowiązków związanych z naszymi zainteresowaniami, jak koła naukowe czy też pierwsza praca zarobkowa sprawiają, że czasem może zabraknąć czasu na to, co w tym okresie najważniejsze – na naukę. Częste są sytuacje, kiedy [...]